Blogs

Ekologiniai ženklai ant pakuočių – ką jie reiškia ir kaip neapsigauti?

Ekologiniai ženklai arba aplinkosauginis ženklinimas, tai savanoriškas prekių žymėjimo metodas, nurodantis, kad gaminys atitinka aplinkosauginius kriterijus leidžiančius gauti atitinkamą ženklą. Ekologinis ženklas dažniausiai nurodo, kad gaminant prekę buvo siekiama apsaugoti gamtą, taupyti išteklius, panaudoti švaresnes gamybos technologijas bei sukurti gaminius, kurių naudojimas turės mažesnį poveikį aplinkai. Kokie yra ekologiniai ženklai ir kaip juos atskirti? Ką jie reiškia bei kodėl ne visi ženklai gali reikšti tai, ką deklaruoja gamintojas?

Ekologiniai ženklai skirstomi į 3 kategorijas:

Pirmojo tipo ženklai, tai nepriklausomos, trečiosios šalies patvirtinti aplinkosauginiai ženklai. Tam, kad gaminiai galėtų būti žymimi tokiais ekologiniais ženklais, jie turi atitikti nustatytus aukštus ekologinius kriterijus ir būti patikrinti nepriklausomos organizacijos. Pirmojo tipo ekologinio ženklo pvz. yra „Nordic Swan“ („Šiaurės gulbės“) ekologinis ženklas – oficialus Šiaurės valstybių ekologinis ženklas, įrodantis, kad aplinkos tausojimo nuostatas atitinka ne tik galutinis produktas, bet ir visa gamybos grandinė.

Šį ženklą suteikiančios organizacijos „Nordic Ecolabelling“ ekspertai atidžiai vertina produkto gamybos įtaką aplinkai, atsižvelgdami į žaliavų bei medžiagų kilmę ir jų savybes. Todėl šiuo ženklu pažymėti gaminiai atitinka itin aukštus aplinkosaugos ir kokybės reikalavimus. „Nordic Swan“ ekologinis ženklas yra vienas iš populiariausių prekės ženklų Šiaurės šalyse (šį ženklą atpažįsta net 9 iš 10 apklaustųjų), o taip pat ir vienas geriausiai žinomų bei pripažįstamų ekologinių ženklų Europoje.

Antrojo tipo ženklai tėra aplinkosauginės deklaracijos, suteikiančios informacijos apie produktus. Deklaracijose pateikiama informacija apie pagrindinius gaminio poveikius aplinkai, o teisė vertinti gaminio kokybę aplinkos apsaugos požiūriu paliekama vartotojui. Šio tipo ženklinimą atitinkančius ženklus (pvz., ,,Eko“, ,,Bio“, ,,Ekologiškas“ ir pan. pavadinimai) nustato pats produkto gamintojas ir tokių gaminių nėra įvertinusi trečioji šalis.

Trečiojo tipo ženklams priskiriami įmonių grupių, prekybos asociacijų, konkretaus sektoriaus įsteigti ženklai. Šie ženklai informuoja apie kurį nors vieną produkto poveikio aplinkai aspektą, pvz., energijos vartojimo efektyvumą arba gamybą iš subalansuotu būdu išgautų žaliavų. Tokie produktai yra tikrinami pagal kvalifikuotos trečiosios šalies pateiktus parametrus, pagrįstus gamybos ciklo vertinimu kompetentingos trečiosios šalies. Tokių ženklų pavyzdžiais yra ,,Energy star“ arba „Forest Stewardship Council“ (FSC).

Augant susirūpinimui dėl klimato atšilimo bei aplinkos užterštumo, vartotojai dažniau atkreipia dėmesį į gaminius, kurie yra draugiški aplinkai, pagaminti iš perdirbtų medžiagų arba lengvai perdirbami. Tokiu būdu kai kurie pirkėjai siekia sumažinti savo vartojimo poveikį gamtai. Dėl šios priežasties gamintojai vis dažniau ant gaminių deda įvairius ekologinius ženklus. Svarbu prisiminti, kad ne visų ženklų naudojimas yra griežtai kontroliuojamas ir ženklas matomas ant pakuotės atitinka tai, kas yra teigiama arba su kuo gali asocijuotis ženklo pavadinimas ar simbolis.